Proje Hakkında

Anasayfa / Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Projesi >

Projenin Kuramsal Çerçevesi

Gençlerin hayatını tehdit eden uyuşturucu riski çağımızda internetin yaygınlaşması ile maalesef daha etkili olmaya başlamıştır. Artık yalnızca sokaktaki/çeşitli dış mekanlardaki(eğlence merkezleri, oyun alanları vb.) çocukları/gençleri değil evde odasında oturan bir çocuğun/gencin dahi bilhassa sanal sosyal ağlar üzerinden tehdit altında olduğu aşikardır(YEŞİLAY DERGİSİ, 2014).
Türkiye’de uyuşturucu madde kullanan kişi sayısı bakımından 1.9 oranıyla ilimizde uyuşturucu madde kullanımının yoğun olduğu görülmekte ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen kişilerin x,28 gibi önemli bir oranının ilimiz Hatay’ın da arasında olduğu İstanbul, Adana, Mersin, Gaziantep, Antalya, Kayseri, İzmir, Elazığ, Ankara illerinde ikamet ettiği gözlemlenmektedir(EMCDDA Ulusal Raporu, 2013). İlimiz ile ilgili bütün bu rakamların sadece hastanelerde tedavi gören yani hastahaneye başvuran kişileri ifade ettiği de düşünüldüğünde kayıtlarda olmasa da kendini gizleyerek uyuşturucu madde kullananlar da olduğu ya da olabileceği için uyuşturucu madde kullananlarla ilgili asıl toplam rakamın daha fazla olduğu ya da olabileceği söylenebilir. Bu sebeple başta uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı olmak üzere birçok bağımlılık konusunda ciddi çalışmalar yapılması gerektiği, acil tedbirler alınması gerektiği hususu ortaya çıkmaktadır. İşte bu amaçla üzerinde çalışılan bu proje, klasik seminer faaliyetlerinden öte; etkisi uzun, sürdürülebilir, sağlıklı yaşamı içselleştirmeye dönük, bütün öğrencilere yönelik; sosyal, sportif ve sanatsal bilinçlendirme faaliyetlerinden ibarettir.
Bağımlılığın (Sigara, Alkol, İnternet, Uyuşturucu ve Kumar bağımlılığı) zararları ve etkisini anlatarak potansiyel olarak risk altındaki öğrencilerin korunmasını ve velilerin de dâhil olduğu kurumumuz paydaşlarının bilinçlendirilmesini amaçlayan bu gibi sportif eğitimlerle bu proje, "TR 63 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Sorunları(DOĞAKA,2010) içinde yer alan bölgemizdeki sportif faaliyetlerin bölge nüfusuna göre yetersizliği ile ilgili önlem alınması gerektiği meselesi için de çözüm sağlamak üzere sportif kursları da içererek sağlıklı nesillerin yetişmesi için toplumun geleceğine dönük önemli katkılar sağlayacaktır.


Projenin Amacı 

Uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili risk altındaki ilkokul/ortaokul/lise öğrencilerinin hem bilinçlendirilmesini hem de sportif ve sanatsal faaliyetlerle desteklenerek sağlıklı yaşamı içselleştirmesini sağlamaktır.

Projenin Hedefleri ve Öncelikli Konuları 

1. Ailelerin bağımlılık hususunda farkındalık kazanması ve bilinçlendirilmesi

2. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık sağlanması ve bilinçli bir şekilde yetişmelerinin sağlaması(Sigara, alkol, uyuşturucu ve internet bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerinin kavratılması)

3. Spora, sanata merakı ilgi ve istidadı olan öğrencilerin teşvik edilmesi ve bu proje devamında ilgili öğrencilerin belirlenerek çeşitli kurs ve etkinliklerle sanatsal açıdan desteklenmesi ve gençlerin girişimcilik ve yaratıcılık becerilerini destekleyerek; kültürel, sosyal ve yerel kalkınmaya katkıda bulunma

4. Bütün öğrencilerin sağlıklı yaşamı içselleştirmesini sağlamak tüm insan hak ve özgürlüklerinden tam olarak yararlanan, sağlıklı bireyler olarak yaşamın tüm alanlarına etkin katılımlarını desteklemek,

5. Uyuşturucu maddeyi bir kere denemenin bile insan sağlığında ne kadar büyük tahribatlara yol açabileceğinin, uyuşturucu maddenin zararlarının öğrencilere anlatılmasını sağlamak

6. Yeşilay Cemiyeti’nin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi yapmak.

7. Gençlerin toplumla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirmek, yaratıcılık yoluyla kendilerini ifade etme becerilerine katkı sağlayarak özgüvenlerini geliştirmek, kendi geleceklerini oluşturmalarını sağlayacak fırsatlara erişimlerini sağlamak

8. Gençlerin yaşadıkları topluma aidiyet duygusunu ve duyarlılıklarını geliştirmek,

Bu kayıt 22/10/2014 12:46:13 tarihinde oluşturulmuş ve 1920 kere ziyaret edilmiş.

Yukarıdaki bağlantılar ile proje hakkında bilgi alabilir, projeye nasıl başvuracağınızı öğrenebilirsiniz.