İletişim

Ahmet ŞANAL / Öğretmen  - 0326 227 68 68 / 1138 

2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı(TEZLİ)
2013 Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
2007 Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği

Mehmet AYDIN / Okul Müdürü  - 0326 227 68 68 / 1138 
2013 Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
2007 Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği

M.Cihangir GİRİŞKEN / Öğretmen  - 0326 227 68 68 / 1138 
2007 Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 

bilgi@hatayarge.com