Eğitim Konuları

Etkili İletişim
Ders Programları Hazırlandı
Öğretmenlik Mesleği
Bilgi Edinme Mevzuatı
Türkçe Dilbilgisi ve Yazışma Kuralları
Kurum Kültürü
Mesleki Etik
Toplantı ve Zaman Yönetimi
Demokrasi ve İnsan Hakları
Çatışma ve Stres Yönetimi
İletişim Becerileri
Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri
Büro Yönetimi ve Teknoloji Kullanımı
Değerler Eğitimi
İşbirliği Kurulabilecek Kurum ve Kuruluşlar
Mevzuat Bilgisi
Türk Eğitim Sistemi
MEB Teşkilat Yapısı ve Görevleri

bilgi@hatayarge.com