Değerlendirme ve Seçici Kurul

Çalışmaları değerlendirmek üzere iki kurul oluşturulmuş olup bu kurullar:

1-İl Seçici Kurulu:
Yapılan başvuruları belirlenen kriterlere göre değerlendirmek suretiyle sunum yapacak iyi örnekleri İl Değerlendirici (Hakem) Kuruluna sevk eden, nihai değerlendirme sonunda dereceye giren uygulamaların yaygınlaştırılması için proje tanıtım çalışmalarına ait planlama yapan kurulu,


2-İl Değerlendirici (Hakem) Kurulu:
Resmi okul/kurumlardan gelen başvuruları değerlendirip, bu çalışmalardan başarılı bulunanları yaygınlaştırılması ve kitap basıma hazır hale getirmek için İl Seçici Kuruluna sevk eden kurulu

olarak tanımlanmıştır.

"Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 2016 Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Başvurularının benzer kategorilerde Müdürlüğümüz İyi Örnekler Çalışmasıyla aynı döneme denk gelmesi ve bu defa Bölgesel Ödül Törenlerinin de İl Müdürlüklerince düzenlenecek olması dolayısıyla İlimiz Genelinde daha evvel duyurusu yapılan Eğitimde iyi Örnekler başvuruları iptal edilmiş olup ilgili meslektaşlarımızın iyi örneklerini bakanlığın şu adreste yer alan " http://eoyo.meb.gov.tr " başvuru sistemine yüklemeleri önemle rica olunur. "

bilgi@hatayarge.com