Katılım Koşulları

2016 YILI EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER UYGULAMALARI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Hatay il sınırlarında bulunan tüm resmi temel eğitim(Okulöncesi-İlkokul, Ortaokul), Ortaöğretim Okul/Kurumları ve bu kurumlarda görev yapan kişi ya kişiler, Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri iyi örnek oluşturduğuna inandıkları uygulamalarını sunmak üzere başvurabilirler.

b. Başvurusu yapılacak çalışmanın eğitim öğretim faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan örnek olması,

c. Başvurusu yapılacak iyi örneğin uygulanmış ve sonuçlarının alınmış olması,

d. Başvurusu yapılacak çalışmanın uygulanabilir, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir olması,

e. Başvurusu yapılan çalışmanın alanında özgün olması,

f. Yapılacak çalışmanın sağlık, güvenlik gibi riskler içeren nitelikte olmaması gerekmektedir.

g. Kişi, okul ya da kurumlar birden çok kategoriye başvurusu yapabilirler.

h. Proje sorumlu olarak başvuruda yalnız bir (1) kişinin adı bulunacaktır.

i. Ön elemeyi geçen projelerin ilanı ile birlikte açıklanan tarih ve saatte Proje sorumlu tarafından en az 5(Beş)dakikalık bir sunumla yürütülen projenin tanıtımı yapılacaktır.

j. Projesi ön elemeyi geçenlerin projesi kitap haline getirileceğinden proje ile ilgili resim ve dokümanları proje sunumları sonrasında proje koordinatörlerine teslim edeceklerdir.

"Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 2016 Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Başvurularının benzer kategorilerde Müdürlüğümüz İyi Örnekler Çalışmasıyla aynı döneme denk gelmesi ve bu defa Bölgesel Ödül Törenlerinin de İl Müdürlüklerince düzenlenecek olması dolayısıyla İlimiz Genelinde daha evvel duyurusu yapılan Eğitimde iyi Örnekler başvuruları iptal edilmiş olup ilgili meslektaşlarımızın iyi örneklerini bakanlığın şu adreste yer alan " http://eoyo.meb.gov.tr " başvuru sistemine yüklemeleri önemle rica olunur. "

bilgi@hatayarge.com