Çalıştay Hakkında

"İnsanlar, olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Hâlbuki bizim milletimiz, hakikî özellikleriyle medenî ve ileri olmaya lâyıktır ve olacaktır.” demişti, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk... İlerleme, gelişme, çağdaş uygarlıklara erişme -hatta onları geçme- yolunda, çağdışı düşüncelere savaş açmış, eğitim sistemimiz başta olmak üzere, birçok alanda yapılan yeniliğe önder olmuştu.

Günümüzde bilimin, eğitimin, sanatın önemini daha çok anlıyoruz. Bu alanlarda ilerleyen uluslar, seslerini her alanda duyuruyor, bireyleri refah seviyesinden payını alıyor. Her canlı gibi uluslar da "doğal seçilim” ile var olma hakkı kazanırlar. Ulusların yok olmaması iyi bir eğitime bağlıdır.

Geçmiş yüzyılların durağan eğitim sistemi, geçerliliğini yitirmiştir. Öğretmenin anlattığı, öğrencinin dinlediği eğitim anlayışı yok olmuştur. Hayal kuran, bu hayali gerçekleştirmek için araştıran, düşünen ve üreten insanlar yetiştirmek, eğitimin temel amacı haline gelmiştir.

Gittikçe "uzmanlaşan” Dünya’da, yetkin insanlar yetiştirmemiz onları harekete geçirmekle mümkün olacaktır. Yaparak-yaşayarak öğrenen öğrenciler, bu davranışlarını gelecekteki yaşamlarına da uyarlayacak ve "yaşam boyu öğrenen, ilerleyen” insanlar olacaktır.

"Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı - Hatay 2016”, bu amaçları gerçekleştirmeye hizmet eden örnek çalışmaları toplamayı ve eğitimcilerimize duyurmayı amaçlamaktadır.
"Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı - Hatay 2016” çalışması, eğitim çalışanlarının "başvurularının birbirleriyle rekabet ettiği” ya da başvuruların "iyiden kötüye doğru sıralandığı” bir yarışma olmayıp, eğitim çalışanlarımızın geliştirdikleri örnekleri paylaşmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

"Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 2016 Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Başvurularının benzer kategorilerde Müdürlüğümüz İyi Örnekler Çalışmasıyla aynı döneme denk gelmesi ve bu defa Bölgesel Ödül Törenlerinin de İl Müdürlüklerince düzenlenecek olması dolayısıyla İlimiz Genelinde daha evvel duyurusu yapılan Eğitimde iyi Örnekler başvuruları iptal edilmiş olup ilgili meslektaşlarımızın iyi örneklerini bakanlığın şu adreste yer alan " http://eoyo.meb.gov.tr " başvuru sistemine yüklemeleri önemle rica olunur. "

bilgi@hatayarge.com