Değerlendirme Koşulları

İL DEĞERLENDİRİCİ (HAKEM) KURUL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KRİTERLERİ


1-Başvurular belirtilen tarihlerde mi yapılmış?
2-Başvuru formu tam doğru şekilde doldurulmuş mu?
3-Proje sunumları ve ekleri başvuru sayfasına yüklenmiş mi?
4-Proje sorumlu olarak bir (1) kişinin adı yazılmış mı?
5-Eğitimin gelişimine katkıda bulunan içerikte mi?
6-Okul ve kurumda uygulanmış bir proje mi?


İL SEÇİCİ KURUL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLME KRİTERLERİ


1-Çalışmanın amacının açık, anlaşılır ve belirtilen kategoriye uygun olması.
2-Çalışmanın bilimsel temele dayandırılması
3-Çalışmanın ve/veya yapılan uygulamaların çalışmanın amacına uygun olması
4-Çalışmanın anlaşılırlığı
5-Çalışmanın işbirliğine açık ve/veya işbirliğini teşvik edici yapıda olması
6-Çalışmanın yaratıcılığı
7-Çalışma amacına uygun ölçme-değerlendirme araçlarının ve tekniklerinin kullanılması
8-Çalışma kapsamında yer alan paydaşların gelişimine katkıda bulunulması
9-Çalışmanın yaygınlaştırılabilir olması
10-Çalışmanın sürdürülebilir olması

"Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 2016 Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Başvurularının benzer kategorilerde Müdürlüğümüz İyi Örnekler Çalışmasıyla aynı döneme denk gelmesi ve bu defa Bölgesel Ödül Törenlerinin de İl Müdürlüklerince düzenlenecek olması dolayısıyla İlimiz Genelinde daha evvel duyurusu yapılan Eğitimde iyi Örnekler başvuruları iptal edilmiş olup ilgili meslektaşlarımızın iyi örneklerini bakanlığın şu adreste yer alan " http://eoyo.meb.gov.tr " başvuru sistemine yüklemeleri önemle rica olunur. "

bilgi@hatayarge.com