Resfebe Yarışması Şartname

Anasayfa / Haberler ve Duyurular >

T.C
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
DEĞERLER EĞİTİMİ ve KARAKTER OKULU PROJESİ
MİLLİ MANEVİ DEĞERLERİMİZ KONULU
RESFEBE YARIŞMASI (ÖZEL ŞARTNAMESİ)
1. YARIŞMANIN KONUSU: Değerler Eğitimi ve Karakter Okulu Projesi çerçevesinde, Milli ve Manevi Değerlerimizin yaşatılması ve farkındalık oluşturulması amacı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hatay ilindeki tüm resmi ve özel okullarda okuyan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “DEĞERLERİMİZ” konulu Resfebe yarışması düzenlenecektir. Resfebe çalışmasını oluşturacak sözcük grupları ya da deyimler Değerler Eğitimi baz alınarak oluşturulacaktır.
2.YARIŞMANIN AMACI: Öğrencilerin zihinsel kapasitelerinin ve becerilerinin geliştirilmesinde zeka oyunları etkili bir araçtır. Bir kelime veya kavramın farklı harfler, sözcükler, resim ve şekillerle ifade edilmesi üzerine tasarlanmış bir zeka oyunu olan Resfebe ile Değerler Eğitiminin pekiştirilmesi, öğrencilerin hayal gücünün ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi; algılama, muhakeme becerisi, dikkat ve konsantrasyonunun desteklenmesi amaçlanmaktadır.
3.YARIŞMANIN KAPSAMI: Bu özel şartname yukarıda konusu ve amaçları belirtilen Resfebe Yarışmasının şartlarını, başvuru şeklini, yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsar.
4.YARIŞMANIN YASAL DAYANAĞI: Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 22. Maddesi doğrultusunda düzenlenmiştir.

5.BAŞVURULAR:
5.1. Yarışmacılar ( 35 X 50 ) kağıt boyutlarına el çizimi şeklinde renkli ya da siyah beyaz olarak yapabileceklerdir.Farklı boya çeşitleri kullanmak serbesttir.
5.2. Resfebe çalışmaları elden İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Temel Eğitim Birimlerine teslim edilecektir.
5.3. Öğrencilerin Son başvuruları 06 Mayıs 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar okul müdürlüklerine yapılacaktır. Zamanında gönderilmeyen eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.
5.4 Resmin ön yüzüne kesinlikle öğrenciyi ve okulu tanıtan hiçbir yazı yazılmayacaktır. Resimler Paspartu yapılarak tarafımıza gönderilecektir. ”Ek 1 Başvuru Formu ” belgesi doldurulup zarflanarak kapalı olarak resime eklenecektir. Resmin sağ üst köşesine anlatılmak istenen kelime, ya da cümle yazılmalıdır.
6.Her ilçe kendi bünyesinde oluşturulan komisyon aracılığı ile her tür kademe (Anaokulu-İlkokul-Ortaokul-Lise ) düzeyinden 1. Olan eserleri seçeceklerdir. 1. olan eserler, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlemiş olduğu bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.
6.1 Değerlendirme esnasında dikkat edilecek kriterler ;
a) Amaca uygunluk
b) Yaratıcılık(fikir özgünlüğü)(öncelikli)
c) Çizim,temizlik ve düzendir.
7. Yarışmaya her öğrenci en fazla bir eserle katılabilir. Okullar kendi bünyelerindeki çalışmalardan seçim yaparak okul bünyesindeki her tür ve kademeden en fazla 2 adet çalışmayı bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine elden teslim edilecektir.
8. Yarışmacılar bu şartnamede belirtilen bütün şartları kabul etmiş sayılır.
9. YARIŞMA UYGULAMA TAKVİMİ
Öğrenciler eserleri 06 Mayıs 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar okul idarelerine teslim edeceklerdir.
Tüm okullar seçtikleri her tür ve kademeden 2 adet çalışmayı 09 Mayıs Pazartesi günü mesai bitimine kadar İlçe Milli Eğitim müdürlükleri Temel Eğitim Bölümüne elden teslim edeceklerdir.
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 10 Mayıs Salı günü kendi bünyesinde ilçe Değerler Eğitimi Komisyonu ve görsel sanatlar öğretmenlerinden oluşturulan komisyon aracılığı ile her tür kademe ( Anaokulu-İlkokul-Ortaokul-Lise ) düzeyinden 1. 2. ve 3. Olan eserleri seçeceklerdir.11 Mayıs 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Birimine (ARGE) sadece her tür ve kademeden 1. Olan eserleri teslim edeceklerdir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 5 Görsel Sanatlar Öğretmeni, 1 Değerler Eğitimi Komisyonu üyesi ve 1 Koordinatörden oluşan Seçici komisyon tarafından toplanılarak değerlendirme yapılacak ve her kademeden ( Anaokulu-İlkokul-Ortaokul-Lise) seçilecek ve il bazında 1. eser , 2. eser ve 3. eser ayrı ayrı ödüllendirelecektir.
Sonuçların açıklanması 16 Mayıs 2016 Pazartesi günüdür. Ödül Töreni 2016 Mayıs ayı içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır.
10. ÖDÜLLER
1. Olan Esere Katılım Belgesi- Tablet
2. Olan Esere Katılım Belgesi- Fotoğraf Makinası
3. Olan Esere Katılım Belgesi- MP4 Çalar
Not: Değerlendirme ve ödüllendirme okul kademelerine gore ayrı ayrı yapılacaktır.
11.İLETİŞİM:
HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KOORDİNATÖR: DÖRTYOL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZATÖR: Ömer BURGAÇ Dörtyol Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni GSM : 05428187623
Adres:Ürgenpaşa Mah.Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14. Sok.Özbuğday Lisesi Arkası Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü-
Bu kayıt 26/04/2016 10:12:06 tarihinde oluşturulmuş ve 1937 kere ziyaret edilmiş.

Değerler Eğitimi Örnek Uygulama Kılavuzu için tıklayınız.